Studievoormiddag De Beir-Vekeman een succes!

In Nieuws by Colin De Beir

Ons kantoor organiseerde gisteren samen met uitgeverij Die Keure een studievoormiddag in Gent omtrent ‘ontslag & social media’. De belangstelling en het enthousiasme was dermate groot dat een tweede studievoormiddag …

Het Brussels gewest verstrengt de geluidsnormen

In Nieuws by Colin De Beir

Het Brussels gewest gaat haar geluidsnormen verstrengen. De huidige regeling schrijft een maximaal geluidsniveau voor van 90 dB(A) (zie KB van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek …

Potpourri II

In Nieuws by Colin De Beir

De Beir-Vekeman was op 13 april 2016 aanwezig op de studienamiddag georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies rond de wetswijzigingen ingevolge de zgn. wet Potpourri II. Deze wet trad …

Schrijnwerkerij in natuurgebied niet toegelaten

In Nieuws by Colin De Beir

De Beir-Vekeman werd gecontacteerd door een aantal buren van een schrijnwerkerij, omdat deze laatste aanleiding gaf tot geluidsoverlast en een mobiliteitsproblematiek. Bovendien bleek de schrijnwerkerij zo goed als volledig gelegen …