Potpourri II

In Nieuws by Colin De Beir

De Beir-Vekeman was op 13 april 2016 aanwezig op de studienamiddag georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies rond de wetswijzigingen ingevolge de zgn. wet Potpourri II.

Deze wet trad reeds grotendeels in werking op 1 maart 2016, en behelst o.m. de aanpassing van de verjaring van de strafvordering, de formalisering van conclusies in strafzaken (naar analogie met burgerlijke zaken), de inperking van de mogelijkheid van verzet en verstek in strafzaken, de aanpassing van het hoger beroep in strafzaken (vereiste van verklaring + gemotiveerd verzoekschrift) en de invoering van de zgn. ‘guilty plea’ (naar Angelsaksisch model).

Méér info: kantoor.