Colin De Beir

Colin behandelt binnen het kantoor de dossiers die te maken hebben met milieurecht en vastgoed.

  • milieurecht
  • vastgoed
Colin De Beir

Colin is geboren te Gent op 8 november 1975. Hij behaalde in 1999 het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent, met onderscheiding. Na zijn studies ging Colin onmiddellijk aan de slag als milieuadvocaat, waarna hij aan de Universiteit Gent nog de aanvullende opleidingen ‘Internationaal Milieurecht’, ‘Milieuhandhavingsrecht’ en ‘Ruimtelijke Ordening’ genoot.

Colin is auteur van diverse milieujuridische publicaties. Ook werd hij reeds meermaals gevraagd om op te treden als spreker op studiedagen. Geluid/akoestiek, milieuvergunningen en bodemsanering genieten, binnen de niche waarin hij actief is, Colin zijn bijzondere voorkeur.


//Publicaties

‘Milieuvergunningen in het Vlaamse Gewest’, in DIETENS M. en LANGASKENS H.,
DE BEIR C., Van aanvang tot eindoplevering. Procedures en administratieve handelingen bij het bouwen , Brugge, Die Keure, november 2008

Van bodemsaneringsdecreet naar bodemdecreet – Toelichting bij het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en het bodembeheer
DE BEIR C., DE SMEDT P., LAVRYSEN L., MALFAIT T., en SLABBINCK R., Met een blik over de gewestgrenzen , Brugge, Die Keure, 2008, 173 p.

‘Het nieuwe Bodemdecreet. Too much, too little ? ‘,
DE BEIR C, DE SMEDT P., LAVRYSEN L., MALFAIT T., en SLABBINCK R., T.M.R. 2007, 290-323.

‘Leegstand bedrijfsruimten’, in DIETENS M. en LANGASKENS H.,
DE BEIR C. en DE SMEDT P., Van aanvang tot eindoplevering. Procedures en administratieve handelingen bij het bouwen , Brugge, Die Keure, 2007.

‘Leegstand woningen en gebouwen’, in DIETENS M. en LANGASKENS H.,

DE BEIR C. en DE SMEDT P., Van aanvang tot eindoplevering. Procedures en administratieve handelingen bij het bouwen , Brugge, Die Keure, 2007, 52 p.

‘Milieuvergunningen in het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest’,
DE BEIR C., Bijdrage voor de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen (www.assuralia.be).

‘Bodemsanering in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’,
DE BEIR C., Bijdrage voor de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen (www.assuralia.be).

‘Bodemsanering in de drie gewesten’,
DE BEIR C., BVDA Nieuwsbrief, 2005, Jg. 16, Nr. 2.


//Voordrachten

‘Geluid: juridisch kader – juridische knelpunten’
Novotel Gent, Vanden Broele, 23 februari 2010

‘Het ‘nieuwe’ Bodemdecreet’: déjà-vu?’
Conferentie Jonge Balie Oudenaarde, 12 mei 2009

‘De hernieuwing van de milieuvergunning’
Bedrijfsgilde Geraardsbergen, 29 januari 2009

‘De milieuvergunning’
Groene Kring Vlaams-Brabant, 12 december 2008

‘Enkele aspecten van het nieuwe heffingssysteem op woningen en gebouwen’
Vlaams Instituut Vastgoedopleiding, Antwerpen (oktober 2004), Gent (oktober 2004), Genk (november 2004)


//Projecten

Medewerking aan de redactie van integrale milieuvoorwaarden voor de hout- en autosector, in opdracht van de Vlaamse Minister van Leefmilieu (2006-2007).

Medewerking ‘Behandeling bezwaren tegen heffing op leegstand en verwaarlozing van woningen en gebouwen’ (2002-2003).

Medewerking ‘Juridisch handboek Water’ (2001)

Medewerking aan de opmaak en bijsturing van bekkenbeheerplannen (Boven-Schelde en Demer) en waterhuishoudingsplannen (Zwalm en Velpe) – Omgevingsanalyse – Juridische en beleidsmatige aspecten i.s.m. Aquaterra (2001)