Schrijnwerkerij in natuurgebied niet toegelaten

In Nieuws by Colin De Beir

De Beir-Vekeman werd gecontacteerd door een aantal buren van een schrijnwerkerij, omdat deze laatste aanleiding gaf tot geluidsoverlast en een mobiliteitsproblematiek.

Bovendien bleek de schrijnwerkerij zo goed als volledig gelegen te zijn in natuurgebied.

Een milieustakingsvordering werd gelanceerd, en het Hof van Beroep te Gent oordeelde deze week dat de vordering van de buren ontvankelijk en gegrond is, en de staking van de activiteiten (zowel binnen als buiten de loods) werd bevolen (met ingang van 1 april 2016).

Tevens moet de volledige functiewijziging (van autobergplaats naar schrijnwerkerij) ongedaan worden gemaakt.

Volledige tekst van het arrest kan worden geraadpleegd via deze link.