De Beir-Vekeman aanwezig op studiedag ‘De nieuwe omgevingsvergunning: klaar voor de start.’

In Nieuws by Colin De Beir

Op 15 september 2015 wijdde M&D Seminars een volledige studiedag aan de nieuwe omgevingsvergunning, en De Beir-Vekeman was daarop (uiteraard) aanwezig.

In de voormiddag werd stilgestaan bij de nieuwe omgevingsvergunningsprocedure, terwijl in de namiddag werd gefocust op de handhaving van de omgevingsvergunning, met bijzondere aandacht voor het bestuurlijk handhavingsspoor dat zijn intrede zal doen in de materie van de ruimtelijke ordening.

Bij dit laatste werd vooral ingezoemd op de gelijkenissen alsook de verschillen tussen enerzijds de bestuurlijke handhaving zoals ze nu reeds georganiseerd wordt via titel XVI van het DABM en via het Milieuhandhavingsbesluit, en anderzijds de bestuurlijke handhaving zoals ze zal worden georganiseerd via een nieuwe titel VI van/in de VCRO.

Het dient gezegd dat ondanks de duur van de studiedag (van 9u30 tot 17u), de spreker de aandacht wist vast te houden en erin slaagde om een zéér technische en juridische materie op een heldere (en vooral boeiende) manier over te brengen.

Benieuwd of de studiedag die Studipolis organiseert op 26 november 2015 in Gent betreffende de doeltreffende sanctionering van het omgevingsrecht, waarop De Beir-Vekeman eveneens aanwezig zal zijn, even boeiend zal zijn.

U leest het hier.