Het Brussels gewest verstrengt de geluidsnormen

In Nieuws by Colin De Beir

Het Brussels gewest gaat haar geluidsnormen verstrengen.

De huidige regeling schrijft een maximaal geluidsniveau voor van 90 dB(A) (zie KB van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private instellingen), maar is niet meer aangepast aan de realiteit.

De nieuwe regeling in het Brussels gewest is hoofdzakelijk gebaseerd op wat reeds bestaat in het Vlaamse gewest, en waarbij wordt uitgegaan van drie grote categorieën van geluidsniveau: maximaal 85 dB(A) , tussen 85 en 95 dB(A) (dancings en muziekcafés) en tussen 95 en (maximaal) 100 dB(A) (concerten) (zie de zgn. ‘wet Schauvliege’ die sedert 1 januari 2013 geldt in het Vlaams gewest).

Meer info op het kantoor.