Biovergistingsinstallatie moet sluiten wegens geluids- en geurhinder

In Nieuws by Colin De Beir

Recent werd door de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, op vraag van De Beir-Vekeman en middels een bij voorraad uitvoerbaar vonnis, de sluiting opgelegd aan een biovergistingsinstallatie die jarenlang geur- en geluidshinder veroorzaakte.

Meer bepaald krijgt het bedrijf nu een termijn van 30 kalenderdagen om een akoestisch onderzoek en geurstudie voor te leggen, waaruit blijkt dat alles normconform is, op straffe van een dwangsom van 5000 euro per inbreuk.

Meer info op het kantoor.