Schrijnwerkerij in natuurgebied niet toegelaten

In Nieuws by Colin De Beir

De Beir-Vekeman werd gecontacteerd door een aantal buren van een schrijnwerkerij, omdat deze laatste aanleiding gaf tot geluidsoverlast en een mobiliteitsproblematiek. Bovendien bleek de schrijnwerkerij zo goed als volledig gelegen …