Annelies Uytterhaeghen

Annelies staat in voor het verstrekken van sociaalrechtelijke adviezen en het verlenen van bijstand aan ondernemingen en particulieren op het vlak van arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

  • arbeidsrecht
  • socialezekerheidsrecht  • annelies@debeir-vekeman.be
  • +32 (0)479 28 72 17
  • Zuidstraat 17, 9620 Zottegem


Annelies Uytterhaegen

Annelies is geboren te Zottegem op 4 februari 1984. Zij behaalde in 2008 het diploma van Licentiaat in de Rechten, optie sociaal recht, aan de Universiteit Gent. Onmiddellijk ging zij als advocaat – gespecialiseerd in het arbeids- en het socialezekerheidsrecht – aan de slag in het kantoor van professor Willy Van Eeckhoutte (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse).
Tot haar bijzondere voorkeurmateries behoort onder meer het begeleiden van ondernemingen bij ontslag wegens dringende reden.

Verder is zij docente aan de Stageschool Balie Gent, waar zij het vak “sociaal statuut van de advocaat-stagiair” onderricht. Tevens doceert zij sinds 2013 aan de Hogeschool Gent en is zij gastprofessor aan de Hogeschool VIVES te Kortrijk voor het vak sociaal recht en sociale wetgeving.”


//Publicaties

Voorlopig geen publicaties.


//Voordrachten

Voorlopig geen voordrachten.


//Projecten

Voorlopig geen projecten.